Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα

Είστε δικαιούχος του νέου προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα”; 

 

Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση και ανακύκλωση Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με νέα θερμικά ηλιακά συστήματα

 • Οι αιτήσεις του προγράμματος αναμένονται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου 2023. 
 • Ο Συνολικός προϋπολογισμός τους προγράμματος είναι 100.000.000 ευρώ.
 • Επιλέξιμες είναι όλες οι κατοικίες (κύριες ή δευτερεύουσες) χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους πολίτες.
 • Στόχος του προγράμματος είναι να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του έτους 190.000 νέοι ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Προϋπόθεση θα είναι η ανακύκλωση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, κάτι το οποίο θα αναλάβει να κάνει ο πωλητής, δηλαδή το κατάστημα από όπου ο δικαιούχος του προγράμματος θα αγοράσει τον ηλιακό θερμοσίφωνα και η επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα θα γίνεται από «επιλεκτικούς τύπους» που έχουν συγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης

Η επιδότηση θα χορηγηθεί με voucher.

Το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα λειτουργήσει σε ειδική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων στο gov.gr. στη διεύθυνση «allazothermosifona.gov.gr», που αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περί τα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά διαθέτουν μόνο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Η χρήση του είναι ενεργοβόρα καταναλώνοντας περί το 20% με 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον κυριότερο λόγο επιβάρυνσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος

Μπορείτε να δείτε όλη την γκάμα των διαθέσιμων ηλιακών θερμοσιφώνων που διαθέτουμε κάνοντας κλικ εδώ.

Πηγή: odigostoupoliti

 

18/3/2023

Νέα ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος

 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
  χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.
 • Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει να είναι άρτιοι, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από
  γενικό οπτικό έλεγχο, πριν την απόσυρσή τους. Επίσης πρέπει πριν την αντικατάστασή τους θα πρέπει να
  ήταν τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού
  Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60%.

Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει μία επιταγή (voucher). Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει την επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμής αγοράς, αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.

Πηγή σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης https://ypen.gov.gr/anakyklono-allazo-thermosifona/